You are currently viewing Konkurs Biblioteczny

Konkurs Biblioteczny

Konkurs  pt. „Bohaterowie naszych lektur” cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Komisja konkursowa miała trudne zadanie, aby wyróżnić i nagrodzić  najciekawsze prace. Wyróżnienie oraz nagrody książkowe otrzymali : Marcel Portka- klasa Ib, Alicja Pabiś- klasa IIa, Bartosz Łazarski-klasa IIa, Julia Kowalska-klasa IIIb, Weronika Elżbieciak- klasa IIIb, Zofia Srzedzińska-klasa IV, Marcin Portka- klasa IV, Antoni Muller-klasa Vb, Filip Muller -klasa VIIIa. Gratulujemy !:) Prace pokonkursowe prezentowane są w bibliotece szkolnej.