You are currently viewing Pierwsza pomoc

Pierwsza pomoc

W klasie 2a odbyły się zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Uczniowie z zaangażowaniem ćwiczyli RKO na fantomach, odgrywali scenki wzywania pomocy, uczestniczyli w pokazach bandażowania. To była bardzo przydatna i praktyczna lekcja.😊