You are currently viewing Wyniki I Gminnego Konkurs Kolęd i Pastorałek „Śpiewajmy Panu”

Wyniki I Gminnego Konkurs Kolęd i Pastorałek „Śpiewajmy Panu”

I Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek ” Śpiewajmy Panu” odbył się 23.01.2024r. Został zorganizowany przez ZSS w Sułkowicach- Bolęcinie oraz Dom Kultury. Dziękujemy za tak liczne zainteresowanie i przybycie. Przesłuchania konkursowe były podzielone na 4 kategorie wiekowe. Jury w składzie: Renata Wojewodzic, Sabina Gibas, Maria Tomiczek postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:
I kategoria wiekowa- PRZEDSZKOLE
1 miejsce- Julia Cibor
2 miejsce-Lena Bizoń
2 miejsce- Teresa Surzyn
3 miejsce- Emilia Kołaczek
3 miejsce- Diana Mieszczak
Wyróżnienia:
Stefan Marek
Milena Majdak
Milena Żywioł
 
II kategoria wiekowa- KLASY 1-3:
1 miejsce- Anna Zielińska
2 miejsce- Antonina Kołaczyk
2 miejsce-Aleksander Kiszka 
2 miejsce- Liliana Kowina
3 miejsce-Natalia Ramęda
3 miejsce- Emilia Kowalska
Wyróżnienia:
Sara Kuźma
Patryk Mieszczak
Arleta Kuźma
Liliana Pluciak
Maksymilian Surzyn
 
III kategoria wiekowa- KLASY 4-6:
1 miejsce- Wojciech Matyszkowicz
2 miejsce- Julia Kowalska
3 miejsce-Milena Żydek
3 miejsce- Maja Kasolik
Wyróżnienia:
Julita Ludwikowska 
Lena Wnęk
Mateusz Trojak
 
IV kategoria wiekowa- KLASY 7-8:
1 miejsce- Aleksandra Mikołajek
Wyróżnienie:
Sylwia Kruczała
 
 Dziękujemy za tak liczne zainteresowanie i przybycie. Zapraszamy w przyszłym roku.