Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP 

Przedszkola 

Szkoły Podstawowej 

w Zespole Szkół Samorządowych w Sułkowicach-Bolęcinie

Elektroniczna skrzynka podawcza pozwala na doręczanie do instytucji pism podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym w sposób zapewniający otrzymanie urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP). UPP jest dowodem doręczenia pisma, a widniejąca na nim data stanowi datę doręczenia.

W celu dostarczenia do naszej szkoły dokumentu elektronicznego należy zarejestrować się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP) pod adresem epuap.gov.pl. Po założeniu konta i zalogowaniu się na ePUAP użytkownik ma dostęp do elektronicznej skrzynki podawczej szkoły.

Profil placówki znajduje się pod adresem:

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/ZSS_S_Bolecina

Ścieżka: KATALOG SPRAW > Sprawy ogólne > Pisma do urzędu >  Pismo ogólne do podmiotu publicznego 

Adres elektronicznej skrzynki podawczej:   ZSS_S_Bolecina

Pliki zawierające szkodliwe oprogramowanie będą automatycznie usuwane.

Sprawy załatwiane w trybie postępowania administracyjnego wymagają podpisu.

Elektroniczna skrzynka podawcza obsługuje zarówno bezpieczny kwalifikowany podpis elektroniczny, jak i jego darmowy odpowiednik, czyli profil zaufany ePUAP