You are currently viewing Śladami I Brygady Legionów Polskich

Śladami I Brygady Legionów Polskich

10 marca klasy VII wzięły udział w spacerze Śladami I Brygady Legionów Polskich organizowanego przez Muzeum im Aleksandra Kłosińskiego w Kętach. Podczas tej swoistej podróży w przeszłość do zimy 1915 roku, nasi uczniowie zobaczyli najważniejsze miejsca związane z pobytem Legionów w Kętach. Dowiedzieli się m. in., w którym domu mieszkał Józef Piłsudski, gdzie mieściła się
komenda placu i gdzie rozlokowano wojskowe szpitale. 

Serdecznie dziękujemy Kęckiemu Muzeum za tak cenną lekcję obcowania z historią. 

Muzeum im. Aleksandra Kosińskiego w Kętach/ https://www.facebook.com/muzeumkety/photos/pcb.5120643587956359/5120638967956821