Godziny pracy świetlicy

PONIEDZIAŁEK
7.00 -10.50, 11.30 – 16.00
 
WTOREK
7.00 – 10.40, 11.20 – 16.00
 
ŚRODA
7.00 – 16.00
 
CZWARTEK
7.00 – 10.50, 11.30 – 16.00
 
PIĄTEK
7.00 – 10.00, 11.30 – 16.00

Zabawa

Nasze wspólne zabawy

W świetlicy szkolnej poznajemy różne zabawy integracyjne, które są okazją do lepszego poznania się i miłego spędzania wolnego czasu.   Wspólnie budujemy, konstruujemy, wchodzimy w różne role podczas zabaw tematycznych. Gry planszowe uczą nas przestrzegania zasad, puzzle pomagają nam  w treningu pamięci, koncentracji, logicznego myślenia i cierpliwości.

Kreatywność

Realizujemy nowe pomysły
Podczas zajęć w świetlicy rozwijamy nasze zainteresowania i zdolności. Poznajemy różne techniki plastyczne, prezentujemy nasze prace na wystawach, bierzemy udział w konkursach szkolnych
i międzyszkolnych. Od lat organizujemy konkurs dla świetlic szkolnych naszej gminy: „ Lubię to miejsce…” Uczymy się postawy szacunku do wartości narodowych, postaw proekologicznych, rozwijamy czytelnictwo, muzyczne talenty, wyrabiamy nawyki dbania o własne zdrowie.
W świetlicy możemy także odrobić zadania domowe z pomocą nauczyciela. Każdy może znaleźć coś dla siebie. Uczymy się, jak planować i kreatywnie spędzać swój wolny czas.

wypoczynek

Nabieramy sił do nowych zadań

W czasie zajęć  bawimy się i doskonalimy sprawność ruchową. Wykonujemy różne ćwiczenia, śpiewamy, tańczymy w rytm muzyki. Po lekcjach mamy okazję, aby odpocząć i nabrać sił  w naszej sali rekreacyjnej. Dbamy o nasze zdrowie korzystając ze spacerów na świeżym powietrzu i zabawy na szkolnym placu zabaw.