• Agata Grabowska – język polski
 • Agata Sordyl – język polski, geografia, przyroda
 • Agnieszka Dudzik – język polski, wicedyrektor szkoły
 • Aneta Janiga – psycholog
 • Anna Badowska – nauczyciel wspomagający
 • Anna Burczak – nauczyciel wspomagający
 • Anna Rajda – wychowanie przedszkolne, logopeda
 • Barbara Badowska – edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne
 • Beata Sopicka – język angielski, nauczyciel świetlicy
 • Diana Łysoń – pedagog specjalny, nauczyciel wspomagający
 • Dorota Mikołajek – chemia, biologia, nauczyciel świetlicy
 • Edyta Ćwiertka – wychowanie przedszkolne
 • Ewa Walczak – wychowanie przedszkolne, muzyka
 • Ewelina Miarka – język angielski
 • Ewelina Paś – wychowanie przedszkolne
 • Izabela Martosz – nauczyciel wspomagający
 • Jacek Pacut – wychowanie fizyczne
 • Jerzy Zając – wychowanie fizyczne, bibliotekarz
 • Justyna Piekiełko – wychowanie przedszkolne
 • Katarzyna Dyrcz – plastyka, nauczyciel świetlicy
 • Katarzyna Małysiak – matematyka, informatyka
 • Katarzyna Ryszka-Jończy – edukacja wczesnoszkolna
 • ks. Józef Pasternak – religia
 • Magdalena Gryboś – język angielski, język niemiecki
 • Marek Rajda – religia, technika
 • Marta Borgosz – edukacja wczesnoszkolna, tyflopedagog
 • Marta Górkiewicz – edukacja wczesnoszkolna
 • Marzena Trojak – edukacja wczesnoszkolna, logopeda
 • Patrycja Ficek – nauczyciel wspomagający
 • Paulina Kowalska – edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne
 • Renata Gordon – historia, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie do życia w rodzinie, doradztwo zawodowe
 • Renata Matyszkowicz – wychowanie przedszkolne
 • Renata Ściga – matematyka, fizyka, informatyka
 • Renata Wojewodzic – pedagog, muzyka
 • Sylwia Rupik – edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne, język niemiecki
 • Zbigniew Grabowski – informatyka, dyrektor szkoły