You are currently viewing Zebranie ogólne rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola

Zebranie ogólne rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola

30 sierpnia odbędą się zebrania ogólne rodziców na sali gimnastycznej o godzinie 15.30O 15.45 zapraszamy na zebrania w salach z wychowawcami poszczególnych grup przedszkolnych.