You are currently viewing DZIEŃ PAPIESKI

DZIEŃ PAPIESKI

  • Post author:
  • Post published:27 października, 2022

„Przyszedł do nas od Boga, przyniósł nadzieję, miłość i wiarę,

Rozbudził w nas to, co najszlachetniejsze,

Dodał sił w trwaniu niezłomnym, łagodził niepokoje,

Uciszał rozterki, wskazał drogę.

Przypomniał dzieje, tłumaczył zdarzenia

Wspierał w zwątpieniu.

Uczył nas grzech odróżniać od dobra,

Uczył jak słuchać, co mówi Bóg,

On walczył słowem, oddalał od zła,

Był drogowskazem wśród krętych dróg.

Nauczył nas, jak trzeba kochać,

A wszystko to po to, by człowiek dla człowieka był bratem”.