You are currently viewing WIECZORNICA PATRIOTYCZNA „POLSCE ŚPIEWAM”

WIECZORNICA PATRIOTYCZNA „POLSCE ŚPIEWAM”

„Biel śniegu i żar czerwieni i orły dumne, piastowskie. To wieczne symbole tej ziemi, najbliższej sercu, bo polskiej.”
Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy uświetnili swoim występem WIECZORNICĘ PATRIOTYCZNĄ, a także licznie zgromadzonym gościom.