You are currently viewing Zebranie ogólne rodziców i opiekunów dzieci przedszkolnych.

Zebranie ogólne rodziców i opiekunów dzieci przedszkolnych.

Dnia 29 sierpnia 2023 roku, o godzinie 16:00 na sali gimnastycznej naszej szkoły odbędzie się spotkanie Dyrekcji Szkoły z Rodzicami.
Następnie, w salach oddziałów przedszkolnych zapraszamy na spotkania z Wychowawcami grup przedszkolnych.