You are currently viewing UWAGA KONKURS! „Kopernik 550”

UWAGA KONKURS! „Kopernik 550”

Zadanie konkursowe

  1. Przygotuj PLAKAT lub LAPBOOKA w którym wyrazisz swoje artystyczne spojrzenie na dziedzictwo Kopernika! Zgłoszona praca (na uczestnika przypada zgłoszenie tylko jednej pracy) powinna nawiązywać do zagadnień związanych z pracą i odkryciami Mikołaja Kopernika oraz jego wkładu w rozwój różnych dziedzin nauki.
  2. Zgłoszenie podpisz na odwrocie imieniem, nazwiskiem, kategorią wiekową autora oraz napisem: „Konkurs 'Kopernik 550′ organizowany w ramach Małopolskiej Nocy Naukowców 2023”.
  3. Dołącz do swojej pracy krótki opis jej idei oraz niezbędne załączniki: kartę zgłoszeniową oraz dwa oświadczenia. (Załączniki do pobrania znajdziesz na dole strony).
  4. Pracę oraz wypełnione i podpisane załączniki proszę dostarczyć do Pani Marty Borgosz  do 15.09.2023

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o Mikołaju Koperniku – wybitnym naukowcu, astronomie i odkrywcy, który w tym roku skończyłby 550 lat!

Kategorie wiekowe

Tak jak w roku ubiegłym podzieliliśmy zmagania na cztery kategorie wiekowe!

I i II kategoria – czyli dzieci w wieku 5-7 lat oraz 8-10 lat mają za zadanie przygotowanie PLAKATU w formacie A3 lub A2. Wasze prace mogą być wykonane różnymi technikami, takimi jak malarstwo, rysunek, wydzieranka, wycinanka, plastelina, pastele czy technika mieszana.
UWAGA: Materiały sypkie są wykluczone!

III i IV kategoria– czyli młodzież w wieku 11-15 lat oraz 16-19 lat mają za zadanie opracowanie teczki tematycznej w formie LAPBOOKA, w której w której zostaną umieszczone wiadomości zgodne z celem konkursu. LAPBOOK powinien być wykonany z trwałych materiałów, różnymi technikami i zawierać minimum 8 kieszeni, schowków, książeczek itp.
UWAGA: Prace te nie mogą być wykonane z materiałów sypkich!

 W każdej z tych kategorii wiekowych Regionalna Komisja wybierze jedną zwycięską pracę oraz jedną wyróżnioną.

Termin składania prac

Termin składania prac upływa 15 września 2023 r.

Ogłoszenie wyników

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 29 września podczas Małopolskiej Nocy Naukowców 2023 oraz na stronie internetowej w zakładce KONKURS.