You are currently viewing Szkoła Pamięta

Szkoła Pamięta

  • Post author:
  • Post published:30 października, 2023
Szkoła po raz kolejny dołączyła do ogólnopolskiej Akcji Pamiętamy.  W tym celu odwiedziliśmy cmentarz komunalny aby zapalić znicze, pomodlić się a przede wszystkim wspomnieć o tych, tych którzy zapisali się na kartach historii naszego regionu.