You are currently viewing Spotkania z wychowawcami klas w poniedziałek 20 listopada 2023 r. o godz. 17:30 – 18:00 (kl.I-III); 18:00-18:30 (kl.IV-VIII)

Spotkania z wychowawcami klas w poniedziałek 20 listopada 2023 r. o godz. 17:30 – 18:00 (kl.I-III); 18:00-18:30 (kl.IV-VIII)

Klasy I – III godz. 17.30 – 18.00
Klasy IV – VIII godz. 18.00 – 18.30

Porządek sal
Ia – sala 308 p. Sylwia Rupik
Ib – sala 301 p. Marta Górkiewicz
IIa – sala 309 p. Paulina Kowalska
IIb – sala 306 p. Barbara Badowska
IIIa – sala 302 p. Marzena Trojak
IIIb – świetlica szkolna p. Marta Borgosz
IVa – sala 3 p. Katarzyna Dyrcz
IVb – sala 310 p. Agata Grabowska
Va – sala 201 p. Agata Sordyl
Vb – sala 214 p. Jacek Pacut
VI – sala 205 p. Jerzy Zając
VIIa – sala 208 p. Renata Gordon
VIIb – sala 203 p. Renata Ściga
VIII – sala 210 p. Dorota Mikołajek