You are currently viewing HARMONOGRAM I GMINNEGO KONKURSUKOLĘD I PASTORAŁEK “ŚPIEWAJMY PANU”

HARMONOGRAM I GMINNEGO KONKURSUKOLĘD I PASTORAŁEK “ŚPIEWAJMY PANU”

HARMONOGRAM I GMINNEGO KONKURSU
KOLĘD I PASTORAŁEK “ŚPIEWAJMY PANU”

9:00 Rozpoczęcie przesłuchań w I kategorii wiekowej.

1. Bizoń Lena ZSS Sułkowice-Bolęcina
2. Bizoń Maja PSP SPSK im. Św. Antoniego z Padwy w Brzezince
3. Cibor Julia ZSS Sułkowice-Bolęcina
4. Goździk Emilia Publiczne Przedszkole w Rzykach
5. Kołaczek Emilia ZSS Inwałd
6. Majdak Milena ZSS Sułkowice-Bolęcina
7. Babińska Maja ZSS Sułkowice-Bolęcina
8. Marczak Maria Przedszkole nr 5 w Andrychowie
9. Marek Stefan PSP SPSK im. Św. Antoniego z Padwy w Brzezince
10. Mieszczak Diana ZSS Sułkowice-Bolęcina
11. Nowak Zuzanna ZSS Zagórnik
12. Ogórek Oliwia PSP SPSK im. Św. Antoniego z Padwy w Brzezince
13. Surzyn Teresa ZSS Zagórnik
14. Żywioł Milena PSP SPSK im. Św. Antoniego z Padwy w Brzezince

9:50 Zakończenie przesłuchań oraz rozpoczęcie obrad Jury.

10:10 ROZDANIE NAGRÓD W I KATEGORII WIEKOWEJ.

10:45 Rozpoczęcie przesłuchań II kategorii wiekowej.

1. Babińska Maja ZSS Sułkowice-Bolęcina
2. Dyrcz Natalia Szkoła Podstawowa nr 2 w Andrychowie
3. Jordanek Alicja ZSS Targanice
4. Kierpiec Oliwia ZSS Inwałd

5. Kiszka Aleksander ZSS Sułkowice-Bolęcina
6. Kołaczyk Antonina ZSS Inwałd
7. Kowalska Emilia ZSS Sułkowice-Bolęcina
8. Kowina Liliana PSP SPSK w Brzezince
9. Kukuła Wiktoria ZSS Sułkowice-Bolęcina
10. Kuźma Arleta ZSS Roczyny
11. Kuźma Sara DK Sułkowice-Bolęcina
12. Majtyka Julia ZSS Sułkowice-Bolęcina
13. Mikuła Milena Szkoła Podstawowa nr 2 w Andrychowie
14. Pluciak Liliana Szkoła Podstawowa nr 2 w Andrychowie
15. Rajda Lena ZSS Sułkowice-Bolęcina
16. Ramęda Natalia ZSS Sułkowice-Bolęcina
17. Sternal Iga Szkoła Podstawowa nr 2 w Andrychowie
18. Surzyn Maksymilian ZSS Zagórnik
19. Warda Lidia ZSS Zagórnik
20. Zielińska Anna Szkoła Podstawowa nr 2 w Andrychowie
21. Miszczak Patryk DK Rzyki

12:15 Zakończenie przesłuchań oraz rozpoczęcie obrad Jury.
12:35 ROZDANIE NAGRÓD W II KATEGORII WIEKOWEJ.

13:15 Rozpoczęcie przesłuchań III i IV kategorii wiekowej.

1. Garstka Franciszka DK Rzyki
2. Golda Laura PSP SPSK w Brzezince
3. Kasolik Maja SP nr 4 Andrychów
4. Kowalska Julia DK Sułkowice-Bolęcina
5. Kubas Matylda ZSS Sułkowice-Bolęcina
6. Kudłacik Maria ZSS Inwałd
7. Kuźma Nikola ZSS Roczyny
8. Ludwikowska Julita ZSS Sułkowice-Bolęcina
9. Małysa Maria SP nr 4 Andrychów
10. Matyszkowicz Wojciech PSP SPSK w Brzezince
11. Oboza Justyna DK Rzyki
12. Socha Magdalena ZSS Targanice
13. Talar Emilia ZSS Roczyny
14. Trojak Mateusz zgłoszenie indywidualne
15. Wnęk Lena SP nr 4 Andrychów
16. Żydek Milena ZSS Sułkowice-Bolęcina

1. Bogucka Maria DK Inwałd
2. Kruczała Sylwia ZSS Roczyny
3. Kudłacik Aleksandra PSP SPSK w Brzezince
4. Mikołajek Aleksandra SP nr 4 Andrychów

14:30 Zakończenie przesłuchań oraz rozpoczęcie obrad Jury.
14:45 ROZDANIE NAGRÓD W III I i IV KATEGORII WIEKOWEJ.

15:00 Zakończenie konkursu.

Przyjęty harmonogram w wyniku zdarzeń losowych może ulec zmianie.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian.