Aktywność Uczniowska

Samorząd szkolny

- Wybory do samorządu
- Gazetki informacyjne
- Zabawy okolicznościowe
- Akcje tematyczne

Harcerstwo

- Akcje społeczne
- Akcje tematyczne
- Wydarzenia patriotyczne
- Wyjazdy

Koła zainteresowań

- Astronomiczne
- Robotyczne
- Informatyczne
- Językowe