You are currently viewing Zebranie ogólne Rodziców i spotkania z wychowawcami klas w poniedziałek 11 września 2023 r. o godz. 17:30.

Zebranie ogólne Rodziców i spotkania z wychowawcami klas w poniedziałek 11 września 2023 r. o godz. 17:30.

Zebranie ogólne w poniedziałek, 11 września 2023 r. na sali gimnastycznej o godzinie 17:30

Spotkania z wychowawcami:

Klasa Ia – p. Sylwia Rupik s. 308

Klasa Ib – p. Marta Górkiewicz s. 301

Klasa IIa – p. Paulina Kowalska s. 309

Klasa IIb – p. Katarzyna Ryszka – Jończy s. 306

Klasa IIIa – p. Marzena Trojak s. 302

Klasa IIIb – p. Marta Borgosz świetlica szkolna

Klasa IVa – p. Agata Grabowska s. 310

Klasa IVb – p. Katarzyna Dyrcz s. 3

Klasa Va – p. Agata Sordyl s. 201

Klasa Vb – p. Jacek Pacut s. 214

Klasa VI – p. Jerzy Zając s. 205

Klasa VIIa – p. Renata Gordon s. 208

Klasa VIIb – p. Renata Ściga s. 203

Klasa VIII – p. Dorota Mikołajek s. 210